Spotkanie Członków Wojewódzkiej Sieci Doradztwa Zawodowego

Dnia 13 grudnia 2022 r. w z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyło się spotkanie członków Wojewódzkiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Głównym celem spotkania było omówienie i dyskusja w zakresie  różnorodnych działań związanych z luką kompetencyjną i wzmacnianiem kompetencji. W pierwszej części spotkania skupiła się na temacie „Staże rekrutacyjne w miejscu pracy”.  Przedstawiono odpowiedzi na problemy pracodawców związane z rekrutacją pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Pani Beata Dawidziuk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, omówiła projekt pilotażowy realizowany przez urzędy pracy województwa podlaskiego ma przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.  Kolejnym etapem spotkania było pokazanie możliwości diagnozy i uzupełniania luk kompetencyjnych -– uczeń, stażysta, pracownik i rola interesariuszy rynku pracy, które przedstawił ekspert Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Podczas spotkania Pan Michał Skarzyński omówił „nowe horyzonty rzemiosła, czyli jak zmienia się rzemiosło”. Dominującą formą kontaktu młodzieży z rynkiem pracy jest przygotowanie zawodowe w rzemiośle. Rzemiosło, biorąc pod uwagę aspekt ogólnokrajowy, jest największą szkołą zawodu w Polsce. Na terenie województwa podlaskiego Cechy Rzemieślnicze zrzeszają ponad pół tysiąca zakładów szkolących młodzież w ponad 30 zawodach. Na zakończenie Pani Ewa Jończyk z Klastra Obróbki Metali podsumowała spotkanie przedstawiając zapotrzebowanie na zawody i kompetencje w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego.