spotkanie członków Wojewódzkiej Sieci Doradztwa Zawodowego

Dnia 28 czerwca 2022 r. w z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyło się spotkanie członków Wojewódzkiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Celem spotkania było poznanie i przybliżenie rekomendacji PowerED „Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych” w zakresie wspierania etycznego i skutecznego doradztwo zawodowe w sektorze edukacji.  Celem raportu i badania PowerED 2021 jest wypracowanie rekomendacji dla firm, samorządów i organizacji społecznych, jak wspierać etyczne i skuteczne doradztwo zawodowe w szkołach, tak aby wszystkie dzieci – zwłaszcza te ze środowisk defaworyzowanych – były na dobrej drodze do maksymalizacji ich prawdziwego potencjału przez całe życie.

Na spotkaniu rozważaliśmy 5 grup rekomendacji z dużą uważnością na działania podejmowane przez sieć. Eksperci z różnych środowisk szkół, PPP, urzędów pracy, pracodawców dyskutowali o możliwości wdrożenia zaleceń w obszarze doradztwa zawodowego. Analizowaliśmy rekomendacje w kontekście działań podejmowanych w Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, te które już wdrażamy i te które będą przedmiotem naszych działań w kolejnych latach działania sieci.   W dalszym ciągu będziemy uświadamiać, że społeczność złożona z nauczycieli, rodziców, samorządowców, lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, etc. może i powinna działać wspólnie na rzecz wychowania młodych ludzi do przyszłości – tak, aby interesy dzieci i młodych ludzi były w samym centrum tego działania.

Zgadzamy się, że „Doradztwo zawodowe to nie wskazywanie uczniowi zawodu, który ma wykonywać. To dla niego szansa na urealnienie swojego myślenia o przyszłości, odejście od czysto teoretycznej pragmatyki systemu oświaty. Dobrze poprowadzone doradztwo zawodowe w szkole to poszerzanie horyzontów, eksplorowanie możliwości i odkrywanie wspólnie z dziećmi granic wyobraźni w zakresie tego, co można robić w życiu. Bez narzucania czegokolwiek, bez projektowania na młodych ludzi naszych wyobrażeń i bez udawania, że wiemy, jak rynek pracy będzie wyglądał za 20 lat”.