Spotkanie ekspertów projektu Skuteczne Systemy Mobilności

11.01.2018 r. odbyło się spotkanie grupy ekspertów w projekcie Skuteczne Systemy Mobilności.

Jest to kolejne spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy funkcjonujących w województwie podlaskim.

Mieliśmy okazję omówić doświadczenia tych instytucji dotyczące mobilności ponadnarodowej.