Spotkanie ekspertów w projekcie Skuteczne Systemy Mobilności

22 lutego mieliśmy okazję do kolejnego spotkania z przedstawicielami PUP i WUP w ramach projektu Skuteczne Systemy Mobilności. Głównym celem spotkania było omówienie zasad funkcjonowania platformy mobilnościowej, która ma być jednym z głównych celów projektu. Kolejnym zagadnieniem było ustalenie wizyty studyjnej, którą eksperci do spraw mobilności będą odbywać w instytucji partnerskiej Eurocultura we Włoszech już w marcu.