Spotkanie fokusowe w ramach projektu czas na staż

9 maja 2018 r. dokonano Ewaluacji Wewnętrznych grantu pt. „Dziennikarze zawodów. Wywiady zawodowe realizowane przez uczniów szkół zawodowych i ogólnokształcących”, który realizowany jest wg pomysłu Profesora Bohdana Rożnowskiego przez EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJĘ NOWY STAW z Lublina w ramach projektu “CZAS NA STAŻ”. W spotkaniu fokusowym uczestniczyło 8 osób tj. osoba reprezentująca Grantobiorcę, profesor Bohdan Rożnowski, 2 studentów, 2 odbiorców innowacji oraz 2 doradców zawodowych z dwóch szkół z których łącznie 5 uczniów realizowało 150 godzinne staże dziennikarskie. Wywiady pogłębione oraz wywiady ankietowe przeprowadzono wcześniej. Innowacja społeczna DZIENNIKARZE ZAWODÓW to model praktyk zawodowych oparty o wywiady zawodowe realizowane przez uczniów szkół zawodowych pod opieką studentów psychologii w modelu dziennikarskim opisującym prawdziwe świadectwa pracy, sukcesy i porażki w zdobywaniu pracy omawiane jako case study na zajęciach z nauczycielem przedsiębiorczości, doradcą zawodowym lub wychowawcą klasy. Współpraca uczniów szkół zawodowych i studentów tworzą warunki intermentoringu w obszarze kompetencji miękkich i technicznych. Większość działań zaplanowanych w teście zakończyła się, a w ostatnim miesiącu odbędą się 4 spotkania redaktorskie, powstanie broszura z opisem przebiegu tranzycji oaz opracowany będzie modelu uwzględniający m.in. tematy omówione na ewaluacyjnym spotkaniu, które zorganizowano w celu wyłonienia i upowszechnienia 4 spośród 32 najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i firm.