Spotkanie Grup Roboczych ds. Potrzeb Kompetencyjnych BOF

W dniach 12, 14 i 20 września br. odbyły się spotkania Grup Roboczych ds. Potrzeb Kompetencyjnych BOF. Omówiono zagadnienia związane z obszarami: turystyczno-gastronomicznym, administracyjno-usługowym, medyczno-społecznym, artystycznym, metalowym, rolniczo-leśnym, budowlanym i elektrycznym ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele białostockich przedsiębiorstw, doradcy zawodowi, nauczyciele zawodu i egzaminatorzy. Po prezentacji wyników badań przeprowadzono dyskusje dotyczące systemu szkolnictwa zawodowego, sposobów polepszenia współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i firmami, optymalnych form doszkalania pracowników, zadań zawodowych definiowanych przez pracodawców oraz sposobów niwelowania luk kompetencyjnych.