spotkanie Grup Roboczych oraz Grupy Sterującej w ramach projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej

19 maja 2020r. odbyły się spotkania Grup Roboczych oraz Grupy Sterującej w ramach projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Uczestnicy spotkania,  w tym przedsiębiorcy z branży hotelarskiej dyskutowali o możliwości realizacji doradztwa, szkoleń, staży w obecnej sytuacji epidemicznej. Omówiono wyniki badań stanowisk pracy w branży hotelarskiej. Poruszono także kwestie związane z przygotowaniem publikacji dotyczącej dobrych praktyk. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.