Spotkanie grupy roboczej ds. certyfikacji i walidacji

W  dniu 3 czerwca 2019r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. certyfikacji i walidacji. Na spotkaniu poruszono kwestie związane z realizacją egzaminów dla zadań zawodowych wraz z planowanym harmonogramem ich realizacji w III kwartale.  Omówiono także ewentualne zmiany wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.