Spotkanie Grupy Roboczej ds. Certyfikacji i walidacji kompetencji

W dniu 26 listopada odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Certyfikacji i walidacji kompetencji. Na spotkaniu omówiono dotychczasowy stan prac nad standardami egzaminacyjnymi dla zadań i umiejętności zawodowych. Omówiono kwestie powiązania standardów egzaminacyjnych z procesem doradztwa popytowego, realizacją staży i kursów w ramach projektu. Ustalono, iż przygotowane zostaną standardy z obszaru MG.

Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.