Spotkanie grupy roboczej ds. Certyfikacji i walidacji kompetencji

W dniu 31 października 2017r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Certyfikacji i walidacji kompetencji. Na spotkaniu omówiono dotychczasowy stan prac nad standardami egzaminacyjnymi dla zadań i umiejętności zawodowych, poruszono kwestie związane z przyszłą organizacją egzaminów przez zewnętrznego wykonawcę oraz obserwacji ich przebiegu przez zespół projektowy. Istotnym elementem spotkania była procedura zaangażowania specjalistów i ekspertów zewnętrznych w proces opracowania i konsultacji standardów. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękuję.