spotkanie grupy roboczej ds. certyfikacji i walidacji

W  dniu 11 marca 2019r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. certyfikacji i walidacji. Na spotkaniu poruszono kwestie związane z opracowaniem standardów egzaminacyjnych dla zadań i umiejętności zawodowych. Omówiono także procedurę realizacji walidacji i certyfikacji w poprzednim roku kalendarzowym wraz z rekomendacjami na rok 2019.