spotkanie grupy roboczej ds. certyfikacji

W dniu 23 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Certyfikacji i walidacji kompetencji. Na spotkaniu omówiono dotychczasowy stan prac nad standardami egzaminacyjnymi dla zadań i umiejętności zawodowych, poruszono kwestie związane z przyszłą organizacją egzaminów przez zewnętrznego wykonawcę. Istotnym elementem spotkania była procedura zaangażowania specjalistów i ekspertów zewnętrznych w proces opracowania i konsultacji standardów oraz doradztwo walidacyjne. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękuję.