Spotkanie Grupy Roboczej ds. Doradztwa Kompetencji

Na Grupie Roboczej ds. Doradztwa Kompetencji omówiono dostępne scenariusze doradztwa tabletowego oraz model doradztwa walidacyjnego Pomorskiego Ośrodka Kompetencji i możliwości jego wdrożenia na potrzeby Laboratorium Kompetencji CKU. Omówiono i zaprezentowano on-line 3 scenariusze doradztwa tabletowego: "wynagrodzenia", "edukacja", "zadania". Omówiono wszysktie scenariusze i zakres ich optymalizacji, w szczególności scenariusz trzeci związany z zadaniami zawodowymi określając zakres dalszych prac związanych z wprowadzeniem do bazy danych zadań zawodowych z DR oraz/lub z ankiety trzeciej CK. 25 maja o godzinie 11.30 na sali fokusowej zaplanowano spotkanie z doradcami kompetencji prowadzącymi audyt firm i spotykającymi się uczniami oraz z ekspertami węzłowymi oraz administratorami projektów. Na spotkaniu omówioene zostaną możliwości wdrożenia dostępnych narzędzi doradztwa tabletowego i ich natychmiastowego wykorzystania w CK oraz DZ oraz wkrótce w CK Suwałki i CK Łomża.