Spotkanie Grupy Roboczej ds. jakości kształcenia w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”

Uczestnicy Grupy Roboczej ds. jakości kształcenia działająca w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” spotkali się 22 marca 2021 r. w godz. 14.00-18.00 (w formule zdalnej).

 

Przedmiotem spotkania było przedstawienie założeń i dokumentacji do badania luki kompetencyjnej uczniów i nauczycieli realizowanej przed stażami w zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik technologii żywności. Przedstawiono również zadania zawodowe, które mogą być realizowane na stażach w wymienionych zawodach.

Prace skupione na badaniu luki kompetencyjnej mają ułatwić nauczycielom opracowanie programów staży.

 

Analizie poddano także koncepcję włączenia w obszar stażu umiejętności interpersonalnych. Wynikiem spotkania było opracowanie propozycji kwestionariusza opinii ze stażu zawierającego kryteria oceny stażysty.