spotkanie Grupy roboczej ds. jakości kształcenia w ramach projektu pt. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”

30 września 2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. jakości kształcenia w ramach projektu pt. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”.

Podczas spotkania przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Moniek oraz Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr zostali zapoznani z założeniami i działaniami w projekcie. Omówiono i przedyskutowano również: regulamin programu stypendialnego, założenia programów zajęć pozalekcyjnych (kół naukowych) i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Przeanalizowano również dotychczasowe formy współpracy szkoły i BFKK z pracodawcami oraz podzielono się dobrymi praktykami z organizacji staży zawodowych.