spotkanie Grupy roboczej ds. jakości kształcenia zawodowego w projekcie Kształcimy profesjonalistów

W dn. 15.12.2020r. odbyło się, z udziałem pracodawców, spotkanie Grupy roboczej ds. jakości kształcenia zawodowego w projekcie Kształcimy profesjonalistów. Z uwagi na pandemię spotkanie odbyło się za pomocą platformy ZOOM. Podczas spotkania omówiono wyniki badań luk kompetencyjnych absolwentów kierunku Technik ekonomista. Poruszono także kwestie związane z zapotrzebowaniem pracodawców na pracowników – absolwentów tego kierunku. Istotnym punktem spotkania były wyzwania jakie stoją przed doradcami kompetencji, prowadzącym doradztwo dla uczniów tego kierunku.  Kolejne spotkanie grupy roboczej planujemy na przełomie styczeń-luty 2021r.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu.