spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów

W dniu 07 czerwca odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów. Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ostatnim kwartale oraz plany dotyczące organizacji kursów na najbliższe miesiące. Zaprezentowano i przedyskutowano propozycje kursów i szkoleń proponowanych do realizacji na najbliższy okres. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.