SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. KURSÓW

W dniu 9 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów w formie wideokonferencji. Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ostatnim kwartale oraz plany dotyczące organizacji kursów na najbliższe miesiące. Zaprezentowano i przedyskutowano propozycje kursów i szkoleń proponowanych do realizacji na najbliższy okres, w szczególności organizację Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla uczniów kierunku technik ekonomista.  Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.