spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów

W dniu 3 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów w formie wideokonferencji. Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ostatnim kwartale oraz plany dotyczące organizacji kursów na najbliższe miesiące. Zaprezentowano i przedyskutowano propozycje kursów i szkoleń proponowanych do realizacji na najbliższy okres.  Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.