spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów

W dniu 25 lutego odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów w formie wideokonferencji. Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ostatnim kwartale, w tym utrudnienia związane z realizacją szkoleń w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Zaprezentowano i przedyskutowano propozycje kursów i szkoleń proponowanych do realizacji na najbliższy okres.  Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.