spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów BOF

23.03.2018 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Fundacji BFKK odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów BOF w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy  model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego„. W trakcie spotkania omówiono wyniki badania luki kompetencyjnej w 8 obszarach kształcenia w zakresie zapotrzebowania badanych przedsiębiorców na szkolenia. Zaprezentowano informacje jakie uzyskano od przedstawicieli przedsiębiorców w odpowiedzi na pytanie o specjalistyczne uprawnienia / kwalifikacje wymagane na poszczególnych stanowiskach oraz zapotrzebowanie na szkolenia na danym stanowisku.