SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. KURSÓW

W dniu 6 września odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów. Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ostatnim kwartale oraz plany dotyczące organizacji kursów do grudnia 2018 r. Uczestnicy otrzymali raport z badań: Zapotrzebowanie na kursy i szkolenia specjalistyczne w kształceniu zawodowym Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W dalsze części spotkania dyskutowano nad informacjami zawartymi w raporcie. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękuję.