spotkanie Grupy roboczej ds. modernizacji oferty kształcenia

W dniu 29.08.2022 odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. modernizacji oferty kształcenia, na spotkaniu omawiano koncepcję opracowania innowacji edukacyjnych.  Dyskutowano na temat treści, które powinno uwzględniać takie opracowanie, jakich ekspertów zaangażować do współpracy w zakresie jego przygotowania.