spotkanie grupy roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji

W  dniu 11 marca 2019r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji. Na spotkaniu poruszono kwestie związane z popytowym doradztwem kompetencyjnym. Omówiono kwestie związane z przygotowaniem podręcznika z zakresu doradztwa popytowego oraz omówiono stan prac związanych z utowrzeniem i wyposażeniem Laboratorium kompetencji.