Spotkanie grupy roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji

W  dniu 3 czerwca 2019r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji. Na spotkaniu poruszono kwestie związane z popytowym doradztwem kompetencyjnym. Omówiono kwestie związane z realizacją usług doradztwa popytowego z wykorzystaniem infrastruktury i wyposażenia Laboratorium Kompetencji oraz poruszono kwestie doradztwa walidacyjnego jako elementu cieszącego się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.