spotkanie Grupy Roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji

W dniu 02 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji. Na spotkaniu nawiązano do Konferencji ds. jakości kształcenia w szkołach zawodowych, która odbyła się w dniu 18 listopada 2019 roku, gdzie jednym z głównych tematów było doradztwo popytowe, zaprezentowano podręcznik „Popytowe Doradztwo Kompetencji”. Na spotkaniu poruszono zagadnienia związane z wyposażeniem Laboratorium Kompetencji i Pracownią Ergonomii Pracy oraz realizacją wskaźników z zakresu doradztwa. Skupiono się na procedurze dalszego sprawnego ich osiągania w kolejnych miesiącach. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.