spotkanie grupy roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji

W dniu 23 sierpnia o godz. 12:00 rozpoczęło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji. Na spotkaniu omówiono dotychczasowy stan realizacji doradztwa dla uczniów. Kwestią kluczową spotkania było doradztwo walidacyjne realizowane dla uczniów kończących staże zawodowe i przystępujących do egzaminów zewnętrznych. Dziękujemy za udział w spotkaniu.