spotkanie Grupy roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm

W dniu 26.11.2020 odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie  Grupy roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF w projekcie “Centrum kompetencji BOF – Kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” .  Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ostatnim kwartale, utrudnienia związane z realizacją badania w sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz plany dotyczące  realizacji badań na najbliższe miesiące. Dyskutowano na temat zmian w zakresie organizacji badania wynikających ze zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.  Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.