Spotkanie Grupy Roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF

W dniu 21 marca odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF. Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ramach badania firm z terenu BOF w ostatnim kwartale oraz plany na najbliższe miesiące. Zaprezentowano założenia dotyczące organizacji staży wakacyjnych dla uczniów szkół zawodowych w 2019 roku. Omówiono kwestię współpracy z przedsiębiorstwami z branży administracyjnej i informatycznej w kontekście organizacji staży.