SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF

W dniu 11 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF. Na spotkaniu omówiono statystyki rynku pracy, skalę kształcenia na terenie BOF oraz wyniki badania luki kompetencyjnej prowadzonego w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF w branży poligraficznej. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.