SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. POTRZEB KOMPETENCYJNYCH FIRM BOF

W dniu 5 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF w formie wideokonferencji. Na spotkaniu omówiono wyniki badania luki kompetencyjnej prowadzonego w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF w kontekście realizacji staży wakacyjnych dla uczniów w roku 2020. Dyskutowano na temat zainteresowania organizacją staży ze strony przedsiębiorców i konicznych działaniach zapewniających uczniom bezpieczeństwo w czasie zagrożenia epidemicznego. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.