Spotkanie grupy roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF

 

7 grudnia 2017 r., w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr odbyło się  spotkanie grupy roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF.

Jego celem było omówienie wyników badań przeprowadzonych w obszarze mechanicznym i górniczo-hutniczym w podobszarze samochodowym.

Gościliśmy nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku- panów Andrzeja Grzędzińskiego i Leszek Konopka . oraz przedstawicielkę pracodawców p. Annę Gajlewicz z firmy Wasilewski i Syn Sp. z o.o. (dealer Nissan).

Jako przykład dobrych praktyk wskazano ścisłą współpracę firmy Wasilewski i Syn z Zespołem Szkół Technicznych przy organizacji tzw. dualnego systemu kształcenia.  Kształcenie praktyczne kilku uczniów z klas pierwszych i drugich w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  odbywa się u pracodawcy. Pozwala to młodym osobom poznać realia pracy i nabyć konkretne umiejętności w swoim zawodzie. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że kształcąc się u pracodawcy uczniowie nabywają kompetencje społeczne  (uczą się komunikacji i współpracy w zespole oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje). Ponieważ, w świetle badań, to właśnie kompetencje społeczne absolwentów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik były najniżej oceniane przez pracodawców.

Wszyscy zebrani podkreślali również potrzebę popularyzacji, wśród młodzieży gimnazjalnej i ich rodziców, szkół zawodowych i określonych kierunków kształcenia. Przekaz skierowany do młodzieży musi pokazywać konkretne stanowiska pracy i zadania wykonywane na nich, ponieważ w świadomości młodych osób pokutuje mit, że zawody mechaniczne są bardzo mało atrakcyjne.