SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. POTRZEB KOMPETENCYJNYCH FIRM

W dniu 17 września odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm w formie wideokonferencji. Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ostatnim kwartale, utrudnienia związane z realizacją badania w sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz plany dotyczące  realizacji badań na najbliższe miesiące. Zaprezentowano i przedyskutowano propozycję zmian w metodologii badania firm, w tym możliwość uzdalnienia procesu realizacji badań.  Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.