spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji

Na 21 kwietnia 2020 zaplanowano kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji. Spotkanie zrealizowane zostanie w formie wideokonferencji. Tematem  przewodnim spotkania będzie Jak realizować certyfikację, gdy szkolenia i staże realizowane będą metodą zdalną?