spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji

21 kwietnia 2020 w godz. 12:00-16:00 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji. Spotkanie zrealizowane zostało w formie wideokonferencji. Tematem  przewodnim spotkania była realizacja certyfikacji metodami zdalnymi. Uczestnicy przeanalizowali zadania egzaminacyjne, pod kątem możliwości ich realizacji w formie zdalnej oraz zawody w jakich możliwe jest przeprowadzenie egzaminów w formie zdalnej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za uczestnictwo.