spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji

W dniu 2.12.2020 w formie wideokonferencji odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji. Tematem  przewodnim spotkania była dotychczasowa realizacja usługi – stan realizacji wskaźników oraz plany w tym obszarze na 2021 rok. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za uczestnictwo.