Spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji

Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji. Tematem  przewodnim spotkania była dotychczasowa realizacja usługi – stan realizacji wskaźników oraz plany w tym obszarze na 2020 rok. Przeanalizowano zadania zawodowe wybierane w latach 2018-2021 do potwierdzania pod kątem ich „popularności” wśród uczniów. Wstępnie ustalono, iż kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się  w czerwcu 2021r. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.