spotkanie grupy roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji

W dniu 12 marca 2018r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji. Tematem przewodnim spotkania była organizacja egzaminów dla uczniów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie egzaminów na poziomie zadań zawodowych. Omówiono formułę przeprowadzania egzaminów, harmonogram oraz sposób dokumentacji egzaminów.