spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji

3 września 2020 w godz. 10:00-14:00 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji. Spotkanie zrealizowane zostało w formie hybrydowej. Tematem  przewodnim spotkania była realizacja certyfikacji w okresie pandemii. Omówiono stan realizacji wskaźników oraz plan do realizacji na kolejne kwartały. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za uczestnictwo.