Spotkanie grupy roboczej Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy

W dniu 09.09.2020 o godz. 11:00 odbyło się spotkanie grupy roboczej w siedzibie BFKK w ramach projektu „ Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”

W spotkaniu uczestniczyły osoby z ramienia Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w  Sejnach i pracownicy BFKK.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących zadań w projekcie, planów i zakresów prac grupy roboczej. Konsultacja programów zajęć pozalekcyjnych, opiniowanie i zatwierdzanie treści programowych, analiza oraz weryfikacja złożonych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu na rok szkolny 2020/2021.