Spotkanie Grupy Sterującej

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr odbyło się spotkanie Grupa Sterująca projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W trakcie spotkania omówiono postępy prac w ramach poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu.