Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Województwa Łódzkiego

Funkcjonowanie lokalnego partnerstwa na rzecz zarządzania wiekiem, w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+

Informacja 1 nt. harmonogramu wsparcia w projektach_50 LODZKIE_1