Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Województwa Lubelskiego

INFORMACJA NT. SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA / WYDARZEŃ W PROJEKCIE – Funkcjonowanie lokalnego partnerstwa na rzecz zarządzania wiekiem, w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ 

 

Informacja 1 nt. harmonogramu wsparcia w projektach_50_LUBELSKIE_1