Spotkanie merytoryczne Opiekunów Naukowych projektu NAWIGACJA 50+

W ramach projektu PO WER „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” w dniu 19 lutego br. w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr odbyło się spotkanie merytoryczne Opiekunów Naukowych testowania narzędzi modelu NAWIGACJA 50+. Omówiono stan zaawansowania testu, a przede wszystkim programy: warsztatów psychologiczno-motywacyjnych pracowników 50+ (poziom IGŁA KOMPASU), szkolenia KOORDYNATORÓW 50+ (na poziomie KOMPAS 50+) oraz drugiego spotkania Partnerstwa Lokalnego na rzecz zarządzania wiekiem.