Spotkanie merytoryczne projektu DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE

W dniu 16 stycznia 2018 r. w siedzibie Lidera Projektu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr  odbyło się spotkanie merytoryczne zespołu realizującego projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. W spotkaniu uczestniczyli Opiekunowie naukowi odpowiedzialni za merytoryczną realizację poszczególnych obszarów wsparcia. Podczas dyskusji omówiono realizację zadań i zaplanowano wsparcie w poszczególnych działaniach. Szczególną uwagę zwrócono na realizację wizyty studyjnych u pracodawców oraz realizację kampanii upowszechniającej dotyczącej promocję zawodów w poszczególnych subregionach.