spotkanie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego

W dniu 30 grudnia 2021 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyło się spotkanie Wojewódzkie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego podsumowujące rok działań i osiągnięć. Spotkanie poprowadził Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Pan Ryszard Chodyniecki, który przywitał gości między innymi Prezesa Zarządu ZDZ w Białymstoku Pana Zdzisława Wilczko, Dyrektora Izby Rzemieślniczej w Białymstoku Pana Jacka Hordejuka, przedstawiciela Podlaskiego Kuratora Oświaty Pana Eugeniusza Mróczyńskiego, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku Panią Agnieszkę Jankiewicz. Następnie głos zabrała Pani Iwona Zaborowska – Ekspert ds. doradztwa zawodowego, która podsumowała osiągnięcia Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w roku 2021. Przedstawiła również przyszłoroczny plan wsparcia szkół oraz uczniów na podlaskim rynku pracy.

Obecni na spotkaniu konsultanci mieli okazję wypowiedzieć się na temat postępu prac w badaniach z diagnozy szkół zawodowych. Na zakończenie omówiono wraz z konsultantami powiatowymi innowacje wprowadzone na portalu Kompas Pracy między innymi kalendarz wydarzeń takich jak konkursy i targi pracy. Projekt współfinansowany z ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.