Spotkanie ponadnarodowe Partnerów projektu „praca60plus”

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie ponadnarodowe Partnerów projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy”. Gospodarzem i organizatorem spotkania był Lider projektu – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

W spotkaniu udział wzięło ponad 20 osób. Byli to m.in. przedstawiciele Patrona Projektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Pani Elżbieta Dobrowolska, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, Pan  Piotr Nowicki, Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Pani Olga Rudnicka, Opiekun naukowy z ramienia ZUS.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Partnerów projektu, tj. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Urzędu Zatrudnienia przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy Republiki Litewskiej, Uniwersytetu Prac Stosowanych „Federalnej Agencji Pracy”. Wśród Gości był także przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku dr Mariusz Citkowski reprezentujący Zakład Zarządzania Strategicznego.

Celem spotkania ponadnarodowego było wspólne wypracowanie narzędzi przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym z uwzględnieniem zagadnień ergonomii i elastyczności pracy oraz kompetencji pracowników w tym wieku niezbędnych do utrzymania zatrudnienia. W szczególności omawiane były zagadnienia elastyczności pracy oraz dobrych praktyk w tym zakresie zwiększających możliwości pracy osób starszych. Przedstawione zostały rozwiązania i doświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, Patrona projektu, jako najważniejszej instytucji w Polsce związanej ze wsparciem osób w wieku okołoemerytalnym. Dobre praktyki w zakresie ergonomii i kompetencji przedstawili również Partnerzy projektu. Omówione zostały również dalsze etapy projektu, w tym metody konsultacji wypracowanych narzędzi oraz ich wspólnej oceny, modyfikacji po okresie testowania w firmach z udziałem pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

 

PSP_agenda spotkań zdalnych 2-3 grudnia_www