SPOTKANIE W RAMACH PODLASKIEJ SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO

W ramach działań Podlaskiego Kompasu Pracy w dniach 16 lutego 2021 i 18 lutego  2021 r. odbyły  się warsztaty metodyczne subregionalne dla ekspertów doradztwa zawodowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego. W seminariach uczestniczyli Konsultanci Powiatowi przedstawiciele 8 powiatów,  Subregionalni Branżowi Konsultanci ds. Doradztwa Popytowego, Konsultant Wojewódzki ds. PSDZ oraz eksperci doradztwa zawodowego Fundacji. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z profesjonalnymi narzędziami do badania kompetencji, co umożliwiło im poznanie metody pomiaru kompetencji z wykorzystaniem profili kompetencyjnych. Zdobyte informacje wzbogacą zakres realizowanego doradztwa. Spotkanie poprowadziły doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku – p. Dorota Bujnowską i p. Kingą Kają Brajczewską.

Działania sieci są realizowane w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego, którego celem jest zewnętrzne wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt współfinansowany z ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.