Spotkanie w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa – dobre praktyki współpracy z pracodawcami “Pozyskać ucznia – w przyszłości pracodawcę”

28 listopada 2017

 

Eksperci zaangażowani w akredytację szkół i promowanie szkolnictwa zawodowego w ramach projekty CK BOF (prof. dr hab. Anna Chmelak, dr Małgorzata Wenclik, Iwona Zaborowska), w ramach pokazywania dobrych praktyk szkolnictwa zawodowego i współpracy z przedsiębiorcami,  uczestniczyli we wręczeniu stypendiów uczniom Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku. To już III edycja FUNDUSZU STYPENDIALNEGO ZST – PROGRESS.

            Spotkaniu przyświecało hasło „Pozyskać ucznia – w przyszłości pracownika.”

Fundusz stypendialny został ustanowiony przez grupę lokalnych przedsiębiorców zaangażowanych w system dualnego kształcenia stworzony w Szkole. Przedsiębiorcy reprezentują wszystkie branże, w których kształci Szkoła i są bezpośrednio zainteresowani pozyskaniem jak najlepiej przygotowanych pracowników. System dualny daje idealna możliwość sprawdzenia umiejętności i kompetencji przyszłych pracowników. Kandydaci do stypendiów są wskazywani przez samych pracodawców i wywodzą się z grupy uczniów najlepiej sprawdzających się w zadaniach zawodowych realizowanych w firmie.

Spotkanie było nie tylko okazją do wręczenia stypendiów uczniom w roku szkolnym 2017/2018, ale również doskonałym momentem na wyróżnienie przez Prezydenta Miasta Prezydent Białegostoku oraz przedstawiciela Podlaskiego Kuratora Oświaty, pracodawców ściśle współpracujących ze Szkołą jako „Liderów dualnego kształcenia zawodowego”. Wśród liderów zostały wymienione firmy:

 • Forte,
 • Comandor,
 • Lambud,
 • Rengli,
 • Tobo,
 • Lech Garmażerka Staropolska,
 • Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Białystok,
 • PSS Społem,
 • PGU Victory,
 • S.W Wojciula Białystok,
 • Samasz,
 • Wasilewski i Syn,
 • Auto Centrum Norauto
 • HASS H.A.Z Wasiluk Sp. j.

Galeria zdjęć dzięki uprzejmości Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa, prawa autorskie Karol Szymborski