spotkanie węzła wjewódzkiego

W dniu  30 września 2021 r. (czwartek) odbyło się kolejne spotkanie członków Wojewódzkiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o  zakresie merytorycznym konferencji metodycznej dla doradców zawodowych,  omówiliśmy zakres planowych  spotkań spotkań powiatowych oraz zapoznaliśmy się  sytuacji na rynku pracy w woj. podlaskim z uwzględnieniem branż kluczowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CEN w Białymstoku, CEN w Suwałkach, WUP Białystok, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku, przedstawiciele PPP, Agencji Zatrudnienia Open Education, eksperci BFKK oraz powiatowi konsultanci działań doradczych i  oraz Subregionalni Branżowych Konsultantów ds. Doradztwa Popytowego. Spotkanie poprowadził Dyrektor

Działania sieci są realizowane w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego, którego celem jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt współfinansowany z ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEN- Konsultant Wojewódzki Ryszard Chodyniecki. Dziękujemy ekspertom za cenne rekomendacje i refleksje.